Magazynowanie

Duża przestrzeń magazynowa, na terenie pod Łodzi±, pozwala nam przechowywać towary w bezpiecznych warunkach.

Oferujemy składowanie materiałów na dowolnie długi okres. Państwu jako Klientom pozwala to zaoszczędzić przestrzeń- my w zamian możemy zaoferować wysyłki wykonywane partiami - zgodnie z Państwa aktualnym zapotrzebowaniem.

Zapewniamy bezpieczne składowanie towarów przemysłowych, artykułów elektronicznych oraz półproduktów nieorganicznych